ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр»

ОС “НікоСЕПРО”CЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА СИСТЕМ ЯКОСТІ

Головна                      О компанії                      Контакти                      Новини                     Корисні посилання             Інформація

HotLog


1. Правила і процедури сертифікації.

ОС "НікоСЕПРО"  застосовує у роботі Правила та процедури:

Описи процедур ООВ "НікоСЕПРО" ПрАТ МЕТЦ, що використовуються при проведенні робіт за

ТР безпеки простих посудин високого тиску,

ТР безпеки обладнання, що працює під тиском,

ТР пересувного обладнання, що працює під тиском

ТР засобів індивідуального захисту

ТР безпеки машин

ТР низьковольтного обладнання

ТР електромагнітної сумісності

Правила проведення робіт з сертифікації продукції.

Методики системи управління ООВ:

Ч.ч.

Позначення документа

Назва документа

1

М.СУ-08:2009

СУ. Забезпечення конфіденційності. Методика

2

М.СУ-09:2012

СУ. Порядок вирішення апеляцій та скарг. Методика

3

М.СУ-28:2009

СУ. Порядок розробки та аналізування контрактів та договорів. Методика

4

М.СУ-43:2009

СУ. Управління внутрішніми документами. Методика

5

М.СУ-98:2010

СУ. Порядок проведення аудиту та сертифікації систем управління

6

М.СУ-86:2009

СУ. Порядок оцінювання і моніторингу субпідрядників. Методика

7

М.СУ-87:2012

СУ. Управління персоналом. Методика

8

М.СУ-88:2009

СУ. Забезпечення компетентності, неупередженості та об’єктивності. Методика

9

М.СУ-89:2012

СУ. Управління документами зовнішнього походження. Методика

10

М.СУ-90:2009

СУ. Управління протоколами та записами. Методика

11

[1]

Положение об оплате труда и премировании руководителей, специалистов и служащих ЧАО»Н ЭТЦ»


2. Права і обов`язки заказчиків при икористанні знака відповідності.

Знак відповідності призначений для позначення сертифікованої продукції з метою інформування споживачів про те, що продукцію сертифіковано згідно з вимогами Державної системи сертифікації (система сертифікації УкрСЕПРО до 2015 року).   Вимоги до порядку застосування встановлено в ДСТУ 2296-93 «Національний знак відповідності»

З 1 січня 2018 року передбачається ліквідація державної системи сертифікації і, відповідно, припиняється дія Декрету КМУ № 46-93.

УкрСЕПРО

Знак відповідності технічним регламентам

reglament

З січня 2015 року за результатами реформування системи технічного регулювання в Україні держава забезпечуватиме лише контроль дотримання норм безпеки, що встановлені технічними регламентами та іншими нормативно-правовими актами. Цей знак є єдиним знаком, що свідчить про відповідність продукції загальнообов’язковим вимогам безпеки, що діють на території України відносно продукції певної категорії. Він  належить державі, опис та правила його застосування затверджено на цей час Постановою КМУ від 30.12.2015 №1184 »Про затвердження форми,опису Знаку відповідності ТР, правил та умов його застосування»
Цим знаком може бути маркований як сам виріб, так і його упаковка чи супровідна документація.

Виробник має право маркувати продукцію цим знаком виключно тільки за позитивними результатами виробничого контролю.У разі, коли до процедури оцінки відповідності залучається призначений орган оцінки відповідності, під знаком проставляється ідентифікаційний номер такого органу згідно державного реєстру.

3. Страхування діятельності ООВ.

Діяльність ООВ застраховано страховою компанією «СК Гарант».  Процедура проводиться щорічно.

4. Схеми роботи з аудиту Систем управління якістю

5. Інформація щодо схем сертифікації, застосованих ООВ"НікоСЕПРО" ПрАТ "МЕТЦ"

6.
Трудомісткість робіт з оцінки відповідності визначається за методикою М.СУ 84:2009. Основою розрахунку є вартість людино\дня встановленої ПрАТ»МЕТЦ» та кількості затрат часу на виконання робіт.

7. Порядок вирішення апеляцій та скарг ООВ"НікоСЕПРО" ПрАТ "МЕТЦ"
 

Головна        О компанії        Контакти        Новини        Корисні посилання           Інформація користувачам

Жовті сторинки України : Послуги сертифікації продукції